Kolejna Edycja Projektu „Już Pływam” w Gminie Chełmiec

Od dnia 3 kwietnia br. do 16 czerwca br. rozpoczęła się realizacja kolejnej edycji projektu pn. „Już pływam”- współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie w wysokości 42 350,00zł oraz z budżetu Urzędu Gminy Chełmiec w wysokości 92 564,00 zł w tym koszty ponoszone przez Rodziców które wyniosły 100 zł od dziecka.

W tej edycji kursu nauki pływania bierze udział 385 uczniów z placówek oświatowych gminy Chełmiec, z klas I- VI. Zajęcia odbywają się na basenie Aqua Centrum Chełmiec. Jego realizacja odbywa się w cyklu 16 godzinnych cotygodniowych lekcji na basenie.

Realizacja projektu umożliwia zdobycie podstawowych umiejętności pływania, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w wodzie, jak i z zagrożeniami oraz ze sposobami ich zapobiegania, rozważnego i aktywnego spędzania wolnego czasu, utrwalania nawyków prozdrowotnych, integracji społecznej, poprawy kondycji i podniesienia ogólnej sprawności fizycznej uczniów.

Na oficjalnym rozpoczęciu projektu nie mogło zabraknąć zwolennika tego typu edukacji dzieci, Wójta Gminy Chełmiec Bernarda Stawiarskiego. W krótkich słowach skierowanych do młodych adeptów pływania Wójt życzył im, aby bezpiecznie i z sukcesem ukończyli zajęcia nauki pływania.

Warto nadmienić iż poprzednie edycje Projektu „Już Pływam” cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród najmłodszych. Z tego względu Gmina Chełmiec po tej edycji będzie prowadzić kolejne zapisy w miesiącach wrzesień -grudzień 2017.

Więcej informacji w Wydziale Sportu i Rekreacji Gminy Chełmiec p.20
tel. 018-414-56-57
Koordynator projektu: Ewelina Zygmunt

 

Regulamin wyjazdów na basen
w ramach realizacji projektu „Już pływam”
Uczeń zobowiązany jest:

 1. Punktualnie stawić się na zbiórkę przed szkołą.
 2. Posiadać odpowiedni ekwipunek: ręcznik, klapki, czepek, strój kąpielowy, suche ubranie na zmianę.
 3. Wykonywać polecenia oraz dostosowywać się do nakazów i zakazów wydawanych przez organizatorów (nauczycieli-opiekunów)
 4. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany.
 5. Nie oddalać się od grupy.
 6. W czasie podróży:
  • zajmować wyznaczone miejsce;
  • nie przemieszczać i nie stać;
  • nie otwierać drzwi, okien, nie ruszać urządzeń w wyposażeniu autokaru;
  • nie wyrzucać przedmiotów z pojazdu i nie rzucać nimi;
  • nie śmiecić i nie hałasować.
 7. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu lub zdrowiu uczestników wyjazdu.
 8. Zgłaszać opiekunom wszelkie objawy złego samopoczucia czy skaleczenia.
 9. Z wszystkich urządzeń korzystać w sposób rozważny i zgodnie z ich przeznaczeniem.
 10. Na basenie bezwzględnie przestrzegać poleceń i wskazówek instruktora lub ratownika.
 11. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa np. szatni.
 12. Kategorycznie zabrania się:
  • wchodzenia do wody i opuszczania pływalni bez pozwolenie instruktora lub opiekuna,
  • biegania po śliskich i mokrych powierzchniach,
  • niezorganizowanych skoków do wody.
  • popychania i wciągania pod wodę.

Pamiętaj! Twoje zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób.